© IDEE-F-Events 2013
Achter ieder succesvol evemenent staat een goed plan; achter ieder goed plan staat een goed idee
Goede onderlinge bekendheid en informatie-uitwisseling binnen een onderneming zorgen  voor een grotere productiviteit en betere efficiëntie. Hoe goed kennen uw medewerkers  elkaar en kent iedereen ook de inhoud van elkaars werk? Werken alle afdelingen van uw  bedrijf wel effectief samen?   De Bedrijfsparade van IDEE-F-Events brengt uw bedrijfsonderdelen snel en goed met elkaar  in contact.  Afdelingen en medewerkers stellen zich aan elkaar voor op speelse, effectieve wijze  tijdens:  - een interne informatiemarkt;  - een afdelingspresentatie aan de rest van het bedrijf; - een bezoek aan collega-afdelingen. Met verrassende, simpele ideeën werkt u met IDEE-F-Events aan een betere doelmatigheid  door een hechtere band, intensievere samenwerking en meer werkplezier binnen uw  onderneming.
HOME  HOME EVENTS   EVENTS PROJECTEN   PROJECTEN WERKWIJZE   WERKWIJZE TEAM   TEAM FOTOALBUM   FOTOALBUM CONTACT  CONTACT

EVENTS

BEDRIJFSPARADE

EVENT OP MAAT EVENT OP MAAT KERSTEVENT KERSTEVENT BEDRIJFSPARADE BEDRIJFSPARADE KUNST & KENNIS KUNST & KENNIS BEDRIJFSPARADE BEDRIJFSPARADE